5. Rôzne dialógy

5.1. Dialóg Predvoľby nástrojov (Tool Presets Dialog)

Nastaviť predvoľby nástrojov nebolo vo verzii GIMP-2.6 vždy jednoduché. Najprv ste museli kliknúť na príslušný nástroj, potom kliknúť na tlačidlo Restore Presets (Nastaviť na štandardné hodnoty) nachádzajúce sa v spodnej časti dialógu... samozrejme, iba ak ste ponuku týchto Kariet nedeaktivovali. Teraz, vo verzii GIMP-2.8, máte k dispozícii dokovateľný dialóg Tool Presets (Predvoľby nástrojov). Tento dialóg vám umožní jednoduchým kliknutím otvoriť nástroj s jeho uloženými, prednastavenými voľbami.

Obrázok 15.72. Dialóg Tool Presets (Predvoľby nástrojov)

Dialóg Tool Presets (Predvoľby nástrojov)

5.1.1. Aktivácia dialógu

Dialóg Tool Presets (Predvoľby nástrojov) patrí medzi dokovateľné dialógy; viď. Časť 2.3, „Dialógy a dokovanie dialógov“.

Dialóg môžete zobraziť:

 • z hlavnej ponuky výberom položiek: Windows (t. j. Okná)Dockable Dialogs (t. j. Dokovateľné dialógy)Tool Presets (Predvoľby nástrojov);

 • alebo ako kartu v Panely s nástrojmi prostredníctvom položky Tab MenuAdd Tab (Pridať kartu)Tool Presets (Predvoľby nástrojov).

5.1.2. Použitie dialógu Tool Presets (Predvoľby nástrojov)

Tento dialóg obsahuje zoznam preddefinovaných predvolieb. Každá z nich je reprezentovaná symbolom nástroja a menom.

Predvoľby môžete označiť tagom. Takto sa budete v jednotlivých predvoľbách lepšie orientovať. Viac informácii nájdete v Časti 3.6, „Tagovanie (Tagging)“.

Editor predvolieb nástroja otvoríte dvojitým kliknutím na príslušný symbol.

Dvojitým kliknutím na meno predvoľby môžete upraviť meno tejto položky.

V spodnej časti dialógu nájdete štyri tlačidlá:

 • Edit this tool preset (Upraviť predvoľby tohto nástroja): kliknutím na toto tlačidlo otvoríte Editor predvolieb nástroja. Upraviť môžete iba nastavenia, ktoré ste sami vytvorili; preddefinované predvoľby sú neaktívne, šedé. Môžete však vytvoriť nové predvoľby z preddefinovaných a upraviť tieto.

  Editor predvolieb nástrojov je popísaný v Časti 5.2, „Editor predvolieb nástrojov“.

 • Create a new tool preset (Vytvoriť novú predvoľbu nástroja): pred samotným kliknutím na toto tlačidlo musíte najprv zvoliť existujúcu predvoľbu alebo v Panely s nástrojmi zvoliť nástroj; napr. nástroj Liečenie, ktorý sa v zozname nenachádza. Na vrchu dialógu vytvoríte nové nastavenie a otvoríte Editor predvolieb nástroja. Viď. Časť 5.2, „Editor predvolieb nástroja (Tool Preset Editor)“.

 • Delete this tool preset (Odstrániť túto predvoľbu nástroja): toto tlačidlo bude aktívne iba na predvoľby, ktoré ste sami vytvorili.

 • Refresh tool presets (Obnoviť predvoľby nástroja): Ak ste do priečinka gimp/2.0/tool-presets pridali predvoľby manuálne, týmto tlačidlom ich pridáte do zoznamu.

  [Note] Poznámka

  Od verzie GIMP-2.8 sa predvoľby nástroja ukladajú v novom formáte (.gtp). Ak chcete používať predvoľby z verzie 2.6. musíte ich najprv konvertovať pomocou konvertora z webovej stránky http://wiki.gimp.org/index.php/Mindstorm:Preset_converter.

5.1.3. Kontextová ponuka dialógu Predvoľby nástroja

Kliknutím na pravé tlačidlo myši v dialógu Predvoľby otvoríte kontextovú ponuku. V nej nájdete niektoré funkcie už popísané pri tlačidlách: Edit tool preset (Upraviť predvoľby nástroja), New tool preset (Nové predvoľby nástroja), Refresh tool presets (Obnoviť predvoľby nástroja). Nájdete tu aj dva nové príkazy:

 • Duplicate Tool Preset (Duplikovať predvoľbu nástroja): tento príkaz je vždy neaktívny. Tento príkaz už nie je potrebný. Duplikát musíte vytvoriť vždy keď vytvárate nové predvoľby z existujúcich.

 • Copy Tool Preset Location (Kopírovať umiestnenie predvolieb nástroja): týmto príkazom kopírujete cestu k súboru s predvoľbami do schránky.