5.2. Editor predvolieb nástroja (Tool Preset Editor)

Obrázok 15.73. Editor predvolieb nástroja (Tool Preset Editor)

Editor predvolieb nástroja (Tool Preset Editor)

5.2.1. Aktivácia dialógu

Tento dialóg môžete zobraziť:

  • kliknutím na tlačidlo Edit this tool preset (Upraviť predvoľby tohto nástroja) v dialógu Predvoľby nástroja.

  • dvojitým kliknutím na symbol predvoľby v dialógu Predvoľby nástroja.

  • z kontextovej ponuky; tú zobrazíte kliknutím na pravé tlačidlo myši v dialógu Predvoľby nástrojov a výberom položky Edit Tool Preset (Upraviť predvoľby nástroja).

5.2.2. Použitie Editora predvolieb nástrojov (Tool Preset Editor)

Upraviť môžete iba predvoľby, ktoré ste sami vytvorili; všetky prednastavené voľby sú šedé, t. j. neaktívne.

V tomto dialógu môžete:

  • upraviť meno predvoľby v textovom poli,

  • zmeniť symbol predvoľby kliknutím na symbol predvoľby. Týmto spôsobom otvoríte okno v ktorom zvolíte nový symbol.

  • uložiť zvolené zdroje kliknutím na začiarkavacie okienko.