5.3. Dialóg Stav zariadenia (Device Status)

Obrázok 15.74. Dialóg Device Status (Stav zariadenia)

Dialóg Device Status (Stav zariadenia)

V tomto okne sú zhromaždené aktuálne voľby Panelu s nástrojmi, pre každé vstupné zariadenie či už je to myš (pomenovaná ako Core pointer) alebo tablet, ak je pripojený. Tieto voľby sú reprezentované symbolmi: farbami popredia a pozadia, štetcom, vzorkou a prechodom. S výnimkou farieb, kliknutím do symbolu otvoríte okno v ktorom môžete zvoliť ďalšiu možnosť; Panel s nástrojmi sa po zmene znovu načíta. Do tohto dialógu môžete položky vniesť spôsobom kliknúť a ťahať.

Tlačidlo Save device status (Uložiť stav zariadenia) v spodnej časti dialógu má zjavne rovnakú funkciu ako voľba Record device status now (Teraz uložiť nastavenia vstupného zariadenia) (položka Vstupné zariadenia v Nastaveniach).

5.3.1. Aktivácia dialógu

Dialóg Stav zariadenia je dokovateľný; viď. Časť 2.3, „Dialógy a dokovanie dialógov“. Môžete ho aktivovať dvomi spôsobmi:

  • Z hlavnej ponuky výberom položiek: Windows (Okná)Dockable Dialogs (Dokovateľné dialógy)Device Status (Stav zariadenia).

  • Z ponuky Kariet z ľubovolného dialógu kliknutím na položky: Add a Dock (Pridať kartu)Device Status (Stav zariadenia).