4.3. Dialóg História dokumentov (Document History)

Obrázok 15.68. Dialóg História dokumentov (Document History)

Dialóg História dokumentov (Document History)

Dialóg História dokumentov obsahuje zoznam dokumentov otvorených v predchádzajúcich prácach s GIMPom. V tomto dialógu nájdete kompletnejšie informácie ako pri použití príkazu Open Recent (Otvoriť predošlé).

4.3.1. Aktivácia nástroja

Dialóg History (História) patrí medzi dokovateľné dialógy; viď. Časť 2.3, „Dialógy a dokovanie dialógov“.

Dialóg môžete zobraziť:

  • Z hlavnej ponuky výberom položiek: Windows (t. j. Okná)Dockable Dialogs (t. j. Dokovateľné dialógy)Document History (História dokumentov).

  • z ponuky Kariet ľubovolného dialógu kliknutím na symbol a výberom položiek Add Tab (Pridať kartu)Document History (História dokumentov).

  • Z hlavnej ponuky výberom položiek: File (Súbor)Open Recent (Otvoriť predošlé)Document History (História dokumentov).

4.3.2. Použitie dialógu Document History (História dokumentov)

Pomocou posuvníka môžete prezerať všetky obrázky, ktoré ste prednedávnom otvorili.

V ponuke Kariet môžete pre dialóg Document History (História dokumentov) zvoliť medzi voľbami View as Grid (Zobraziť ako mriežku) a View as List (Zobraziť ako zoznam). V režime Zobraziť ako mriežku (Grid mode) sú dokumenty zobrazené vo forme vedľa a pod seba uložených symbolov. V režime List (Zoznam) sú usporiadané pod sebou. Každý riadok obsahuje miniatúru obsahu obrázku, jeho meno a rozmery v pixloch.

Tip Tip

Kombináciou klávesov Ctrl+F otvoríte vyhľadávacie pole. Viď. View as List; View as Grid (Zobraziť ako zoznam; Zobraziť ako mriežku)

Zvolený obrázok otvoríte pomocou tlačidla Open the selected entry (Otvoriť zvolenú položku) alebo z kontextovej ponuky dialógu príkazom Open Image (Otvoriť obrázok). Pri súčasne stlačenom klávese Shift dostanete do popredia obrázok schovaný za ostatnými. Pri stlačenom klávese Ctrl zobrazíte dialóg Open Image (Otvoriť obrázok).

Obrázok z dialógu História odstránite pomocou tlačidla Remove the selected entry (Odstrániť zvolenú položku) alebo z kontextovej ponuky dialógu príkazom Remove Entry (Odstrániť položku). Obrázok odstránite aj zo zoznamu nedávno otvorených obrázkov. Samotný obrázok však nezmažete.

Všetky súbory z histórie odstránite pomocou tlačidla Clear the entire file history (Vyčistiť celú históriu dokumentov) alebo z kontextovej ponuky dialógu príkazom Clear History (Vyčistiť históriu).

Ak dôjde k zmenám, náhľad na históriu znovu načítate pomocou tlačidla Recreate Preview (Znovu vytvoriť náhľad) alebo z kontextovej ponuky dialógu príkazom Recreate Preview (Znovu vytvoriť náhľad). Pri stlačenom klávese Shift sa zmeny prejavia na všetkých náhľadoch. Pri stlačenom klávese Ctrl vymažete iba náhľad zodpovedajúci súborom, ktoré nie je možné nájsť.