10. Prechody (Gradients)

Obrázok 7.23. Pár príkladov prechodov v GIMPe.

Pár príkladov prechodov v GIMPe.

Prechody v poradí od vrchu: FG to BG (RGB); Full saturation spectrum; Nauseating headache; Browns; Four bars


Prechod predstavuje súbor farieb v lineárnom poradí. Nástroj prechod (Blend tool), nazývaný tiež gradient alebo nástroj výplne je jedným zo základných nástrojov používaných na vytvorenie prechodu. Použitím tohto nástroja vyplníte označenú oblasť zvolenými farbami prechodu. Máte viacero možností, ako ovplyvniť usporiadanie farieb v rámci výberu. Na výber máte:

Maľovanie prechodom

Každý zo základných nástrojov na maľovanie v GIMPe vám umožňuje použiť farby prechodu. Takto môžete vytvoriť stopu štetca, ktorá mení farby od jedného konca k druhému.

Filter Mapa prechodu (Gradient Map)

Tento filter sa teraz nachádza v ponuke Farby a obrázok ním môžete vyfarbiť. Obrázok sa vyfarbí farbami zodpovedajúcimi intenzite každého jedného bodu aktívneho prechodu (intenzita 0, t. j. bod s najtmavšou intenzitou, je nahradená farbou nachádzajúcou sa na ľavej strane gradientu, kým intenzita 255, t. j. najsvetlejšia, je nahradená farbou nachádzajúcou sa na pravom okraji prechodu. Viď. Časť 8.23, „Mapa prechodu”.

GIMP už po inštalácií obsahuje veľké množstvo zaujímavých prechodov ku ktorým môžete pridať ďalšie. Nové prechody môžete vytvoriť sami alebo získať ich z iných zdrojov. Prístup ku všetkým dostupným prechodom získate v Dialógu Prechody (Gradients dialog). Tento dialóg môžete aktivovať v prípade potreby alebo ho môžete ponechať v doku v podobe záložky. Aktuálny prechod, používaný vo väčšine operácií využívajúcich prechody, je zobrazený v Panely s nástrojmi v priestore Štetec, Vzorky, Prechody (Brush / Pattern / Gradient). Dialóg Prechody môžete aktivovať aj kliknutím na symbol prechodu v Panely s nástrojmi.

Pár príkladov práce s prechodom (viac informácií nájdete v opise Nástroja Prechod (Blend Tool)):

 • Vyplnenie výberu prechodom:

  1. Zvoľte prechod.

  2. Pomocou nástroja Prechod (Blend Tool) kliknite a ťahajte myšou od jedného konca výberu k druhému.

  3. Farby budú rozmiestnené úmerne smeru a dĺžke ťahu myšou.

  Obrázok 7.24. Ako jednoducho použiť prechod na vyplnenie výberu

  Ako jednoducho použiť prechod na vyplnenie výberu

 • Použitie prechodu s nástrojmi kreslenia:

  Prechod môžete použiť aj pri nástrojoch Ceruzka, Štetec alebo Rozprašovač. V tomto prípade musíte začiarknuť políčko Použiť farbu z prechodu (Use color from gradient). V uvedenom príklade dole je začiarknuté políčko pre nástroj Ceruzka. Na pravej strane obrázka môžete vidieť následnosť farieb prechodu (až donekonečna...).

  Obrázok 7.25. Ako jednoducho použiť prechod s nástrojmi kreslenia

  Ako jednoducho použiť prechod s nástrojmi kreslenia

 • Rôzne výsledky s použitím rovnakého prechodu:

  Obrázok 7.26. Použitie Prechodu

  Použitie prechodu

  Štyri rôzne spôsoby použitia prechodu Tropical Colors: vyplnenie lineárnym prechodom, vyplnenie tvarovaným prechodom, stopy štetca kreslené farbami prechodu a stopy kreslené neostrým štetcom a následným vyfarbením za použitia filtra Mapa prechodu (Gradient Map).


Niekoľko užitočných informácií o prechodoch v GIMPe:

 • Prvé štyri prechody majú špeciálnu vlastnosť: používajú farby popredia a pozadia ktoré sú zobrazené v oblasti Panelu s nástrojmi; nie fixne nastavené farby. FG to BG (RGB) je nastavenie v Panely s nástrojmi reprezentujúce prechod od farby popredia do farby pozadia. FG to BG (HSV counter-clockwise) reprezentuje následnosť odtieňov na farebnom kruhu od nastaveného odtieňa po hodnotu 360°. FG to BG (HSV clockwise predstavuje následnosť odtieňov na farebnom kruhu od nastaveného odtieňa smerom k 0°. Pri nastavení FG to transparent je zvolený odtieň smerom ku koncu stále viac priesvitnejší. Tieto nastavenia môžete upraviť v okne pre výber farby. Týmto spôsobom môžete výberom farby popredia a pozadia meniť prechod medzi ľubovoľnými dvoma farbami.

 • Prechody však nemusia pracovať len s farbami. Môžu používať aj priesvitnosť. Niektoré z prechodov sú úplne nepriehľadné, iné obsahujú priesvitné oblasti. Ak vypĺňate alebo kreslíte s priesvitným prechodom, existujúci obsah vrstvy bude cez tento prechod viditeľný.

 • Nový užívateľský prechod môžete vytvoriť pomocou Editora prechodu (Gradient Editor). Prechody dodávané spolu s GIMPom nemôžete modifikovať. Môžete z nich však vytvoriť kópiu a kópie upraviť. Ak chcete, môžete vytvoriť úplne nové prechody.

Prechody dodávané s GIMPom sú v systéme uložené v priečinku gradients. V štandardnom nastavení sú vami vytvorené prechody ukladané vo vašom osobnom adresári GIMPu do priečinka gradients. Každý súbor s prechodom (končiaci súborovou príponou .ggr), nachádzajúci sa v jednom zo spomenutých priečinkov, sa automaticky načíta pri spustení GIMPu. Ak chcete, do cesty vyhľadávania prechodov môžete pridať viac adresárov. Nastavenie vykonáte v položke Gradients, v priečinku Folders v dialógovom okne Preferences (Nastavenia).

Od verzie 2.2 bola do GIMPu zavedená možnosť načítania prechodov v súboroch formátu SVG, t. j. vo formáte, ktorý využívajú mnohé programy vektorovej grafiky. Aby bol GIMP schopný načítať súbory vo formáte SVG, musíte ich uložiť do priečinka gradients vo vašom osobnom adresári GIMPu, prípadne do iného priečinka v ktorom ukladáte súbory prechodov.

Tip Tip

Množstvo zaujímavých prechodov môžete nájsť na webe, napr. OpenClipArt Gradients [OPENCLIPART-GRADIENT]. Ak váš prehliadač nepodporuje formát SVG, tieto prechody sa vám nebudú zobrazovať. To vám však nebráni uložiť ich.