15.4. Rippling (Vlnenie)

15.4.1. Prehľad

Obrázok 17.360. Príklad na filter Rippling (Vlnenie)

Príklad na filter Rippling (Vlnenie)

Pôvodný obrázok

Príklad na filter Rippling (Vlnenie)

Zvlnený snímok


15.4.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Animation (Animácia)Rippling (Vlnenie).

15.4.3. Voľby

Obrázok 17.361. Voľby filtra Rippling (Vlnenie)

Voľby filtra Rippling (Vlnenie)

Rippling strength (Sila zvlnenia)

Treba dorobiť.

Number of frames (Počet snímok)

Treba dorobiť.

Edge Behavior (Správanie sa hrán)

Treba dorobiť.