15.3. Burn-In (Vpálenie)

15.3.1. Prehľad

Obrázok 17.357. Príklad na filter Burn-In (Vpálenie): pôvodný obrázok

Príklad na filter Burn-In (Vpálenie): pôvodný obrázok

Vrstva nepriesvitného pozadia a vrstva popredia s priesvitnosťou


Obrázok 17.358. Príklad na filter Burn-In (Vpálenie): filter aplikovaný

Príklad na filter Burn-In (Vpálenie): filter aplikovaný

Výsledný obrázok s 8 snímkami (závisí od veľkosti a rýchlosti)


15.3.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Animation (Animácia)Burn-In (Vpálenie).

15.3.3. Voľby

Obrázok 17.359. Voľby filtra Burn-In (Vpálenie)

Voľby filtra Burn-In (Vpálenie)

Glow color (Farba žiary)

Treba dorobiť.

Fadeout (Zanikanie)

Treba dorobiť.

Fadeout width (Šírka miznutia)

Treba dorobiť.

Corona width (Šírka korony)

Treba dorobiť.

After glow (Po žiare)

Treba dorobiť.

Add glowing (Pridať vyžarovanie)

Treba dorobiť.

Prepare for GIF (Pripraviť pre GIF)

Treba dorobiť.

Speed (pixels/frame) (Rýchlosť (body/políčko))

Treba dorobiť.