15. Animation Filters (Filtre animácie)

Obrázok 17.353. Ponuka filtrov animácie

Ponuka filtrov animácie

Tieto filtre sú nápomocné pri animáciách. Umožňujú animácie prehliadať a optimalizovať (znížením ich veľkosti). Keďže filtre Optimize (Difference) (Optimalizovať (odlišnosti)) a Optimize (Optimalizovať pre) (GIF) nie sú príliš odlišné, výklad sme spojili dokopy.