15.2. Blend (Miešať)

15.2.1. Prehľad

Obrázok 17.354. Príklad na filter Blend (Miešať): pôvodný obrázok

Príklad na filter Blend (Miešať): pôvodný obrázok

4 z 5 obrázkov (vrstva bieleho pozadia je vynechaná)


Obrázok 17.355. Príklad na filter Blend (Miešať): filter aplikovaný

Príklad na filter Blend (Miešať): filter aplikovaný

Prvých 8 (zo 16) snímkov


15.2.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Animation (Animácia)Blend (Miešať).

15.2.3. Voľby

Obrázok 17.356. Voľby filtra Blend (Miešať)

Voľby filtra Blend (Miešať)

Intermediate frames (Medziľahlé políčka)

Treba dorobiť.

Max. blur radius (Max. polomer rozmazania)

Treba dorobiť.

Looped (Slučka)

Treba dorobiť.