15.5. Spinning Globe (Rotujúci glóbus)

15.5.1. Prehľad

Obrázok 17.362. Príklad na filter Spinning Globe (Rotujúci glóbus): pôvodný obrázok

Príklad na filter Spinning Globe (Rotujúci glóbus): pôvodný obrázok

Pôvodný obrázok


Obrázok 17.363. Príklad na filter Spinning Globe (Rotujúci glóbus): filter aplikovaný

Príklad na filter Spinning Globe (Rotujúci glóbus): filter aplikovaný

3 (z 10 snímok) Spinning Globe (Rotujúci glóbus) (na bielom pozadí)


15.5.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Animation (Animácia)Spinning Globe (Rotujúci glóbus).

15.5.3. Voľby

Obrázok 17.364. Voľby filtra Spinning Globe (Rotujúci glóbus)

Voľby filtra Spinning Globe (Rotujúci glóbus)

Frames (Rámy)

Treba dorobiť.

Turn from left to right (Točiť zľava doprava)

Treba dorobiť.

Transparent background (Priesvitné pozadie)

Treba dorobiť.

Index to n colors (Indexovaný v n farbách)

Treba dorobiť.

Work on copy (Pracovať s kópiou)

Treba dorobiť.