13.19. Lava (Láva)

13.19.1. Prehľad

Obrázok 17.331. Príklad na filter Lava (Láva)

Príklad na filter Lava (Láva)

Pôvodný obrázok

Príklad na filter Lava (Láva)

Filter Lava (Láva) aplikovaný (na výber)


13.19.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Render (Generovanie)Lava (Láva).

13.19.3. Voľby

Obrázok 17.332. Voľby filtra Lava (Láva)

Voľby filtra Lava (Láva)

Seed (Hniezdo)

Treba dorobiť.

Size (Veľkosť)

Treba dorobiť.

Roughness (Drsnosť)

Treba dorobiť.

Gradient (Prechod)

Treba dorobiť.

Keep selection (Uchovať výber)

Treba dorobiť.

Separate layer (Oddelená vrstva)

Treba dorobiť.

Use current gradient (Použiť aktuálny prechod)

Treba dorobiť.