16.16. Gradient Bevel (Skosený prechod)

16.16.1. Prehľad

Obrázok 17.409. Príklad na filter Gradient Bevel (Skosený prechod)

Príklad na filter Gradient Bevel (Skosený prechod)

Aplikovaný filter Gradient Bevel (Skosený prechod)


Upozornenie Upozornenie

Žiaľ, k tomuto filtru doteraz nie je dostupná žiadna dokumentácia.

16.16.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Alpha to Logo (Alfa do loga)Gradient Bevel (Skosený prechod).

16.16.3. Voľby

Obrázok 17.410. Voľby filtra Gradient Bevel (Skosený prechod)

Voľby filtra Gradient Bevel (Skosený prechod)

Border size (pixels) (Veľkosť ohraničenia (v bodoch))

Treba dorobiť.

Bevel height (sharpness) (Výška skosenia (ostrosť))

Treba dorobiť.

Bevel width (Šírka skosenia)

Treba dorobiť.

Background color (Farba pozadia)

Treba dorobiť.