16.17. Neon (Neón)

16.17.1. Prehľad

Obrázok 17.411. Príklad na filter Neon (Neón)

Príklad na filter Neon (Neón)

Filter Neon (Neón)

Príklad na filter Neon (Neón)

Logo Neon (Neón)


Tento filter alfu aktívnej vrstvy konvertuje do objektu s neónovým efektom a voliteľne pridá tieň.

Filter je odvodený od skriptu Neon (Neón) (File (Súbor)Create (Vytvoriť)Logos (Logá)Neon (Neón)). Pomocou tohto filtra vytvoríte text s efektom neónového osvetlenia.

Upozornenie Upozornenie

Rozmery obrázka sa vždy prispôsobia veľkosti aktívnej vrstvy.

16.17.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Alpha to Logo (Alfa do loga)Neon (Neón).

16.17.3. Voľby

Obrázok 17.412. Voľby filtra Neon (Neón)

Voľby filtra Neon (Neón)

Effect size (pixels*5) (Veľkosť efektu (body*5))

Voľba v podstate predstavuje veľkosť písma skriptu Neón. Niektoré vnútorné hodnoty sa nastavia v závislosti od tejto veľkosti, najmä veľkosť neónovej trubice, posun tieňa a polomer rozostrenia. Ako dobrý nápad sa tu ponúka možnosť zvoliť výšku objektu ako štartovací bod. Zápis (pixels * 5 (body * 5) nemá význam, ignorujte ho.)

Background color (Farba pozadia)

Toto je farba, ktorá sa použije na vyplnenie Pozadia; prednastavená je čierna. Kliknutím na farebné tlačidlo otvoríte dialóg v ktorom môžete vybrať inú ľubovoľnú farbu.

Glow color (Farba žiary)

Táto voľba predstavuje farbu žiary neónovej trubice. Prednastavená farba je typicky neónová: svetlo modrá (38,211,255). Kliknutím na farebné tlačidlo otvoríte dialóg, v ktorom môžete nastaviť ľubovoľnú farbu.

Create shadow (Vytvoriť tieň)

Voliteľná voľba; filter umožňuje vytvoriť tieň, ktorý bude mať rovnaký tvar ako alfa kanál. Tieň je čierny a nemožno ho upraviť. Farbu pozadia (Background color) by ste mali meniť iba ak neplánujete vrstvu pozadia odstrániť.

Neón s tieňom

16.17.4. Detaily filtra

Filter na vytvorenie neónového efektu využíva dve vrstvy:

Obrázok 17.413. Neónový efekt

Neónový efekt

Vrstva Neon Tubes (t. j. neónové trubice)

Neónový efekt

Vrstva Neon Glow (t. j. neónová žiara)


Vrstva Neon Tubes predstavuje aktívnu vrstvu na ktorej filter účinkuje. Na obsahu tejto vrstvy nezáleží. Záleží iba na alfa kanále, najmä na jeho tvare.

Vrstva Neon Glow, umiestnená nižšie, obsahuje žiariace neónové svetlo.

Voliteľná vrstva Shadow (t. j. tieň), umiestnená nižšie, obsahuje tieň rovnakého tvaru aký má alfa kanál aktívnej vrstvy. Úplne naspodku sa nachádza nová vrstva Pozadia (Background) vyplnená Farbou pozadia (Background color).

Prehľad vrstiev filtra Neón: