16.15. Glowing Hot (Sálajúca žiara)

16.15.1. Prehľad

Obrázok 17.405. Príklad na filter Glowing Hot (Sálajúca žiara)

Príklad na filter Glowing Hot (Sálajúca žiara)

Filter Glowing Hot (Sálajúca žiara)

Príklad na filter Glowing Hot (Sálajúca žiara)

Logo Glowing Hot (Sálajúca žiara)


Tento filter pridá do alfy efekt sálajúcej žiary horúceho kovu (alfa je oblasť aktívnej vrstvy definovanej nepriesvitnými bodmi).

Filter je odvodený od skriptu Glowing Hot (Sálajúca žiara) (File (Súbor)Create (Vytvoriť)Logos (Logá)Glowing Hot (Sálajúca žiara)), pomocou ktorého vytvoríte žiariace textové logo (viď. vyššie).

Filter simuluje horúce oblasti v červenej, žltej a bielej farbe. Každá farba predstavuje rôznu teplotu kovu. Obrys alfy svieti cez žiaru.

Upozornenie Upozornenie

Rozmery obrázka sa vždy prispôsobia veľkosti aktívnej vrstvy.

16.15.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Alpha to Logo (Alfa do loga)Glowing Hot (Sálajúca žiara).

Filter funguje iba v prípade, ak aktívna vrstva obsahuje alfa kanál. V opačnom prípade bude príkaz šedý, t. j. neaktívny.

16.15.3. Voľby

Obrázok 17.406. Voľby filtra Glowing Hot (Sálajúca žiara)

Voľby filtra Glowing Hot (Sálajúca žiara)

Effect size (pixels*3) (Veľkosť efektu (body*3))

Voľba v skutočnosti predstavuje veľkosť písma loga Glowing Hot (Sálajúca žiara). Táto voľba sa používa pri výpočte šírky hranice vyhladenia (viď. Časť 4.9, „Zaoblenie“) pred samotným vyplnením alfy červenou, žltou a bielou. Tieto farby vyhladenia vytvárajú efekt žeravého kovu.

Obrázok 17.407. Príklady na voľbu <s0>„<s1>Effect size (Veľkosť efektu)</s1>“</s0>

Príklady na voľbu Effect size (Veľkosť efektu)

Effect size (Veľkosť efektu) 50

Príklady na voľbu Effect size (Veľkosť efektu)

Effect size (Veľkosť efektu) 350


Background color (Farba pozadia)

Toto je farba, ktorá sa použije na vyplnenie Pozadia; prednastavená je čierna (7,0,20). Kliknutím na farebné tlačidlo otvoríte selektor, v ktorom môžete vybrať inú farbu.

16.15.4. Detaily filtra

Pri tvorbe efektu žiary (červené, žlté a biele oblasti), alfa je najprv vyhladená na okrajoch a vyplnená príslušnou farbou; prechod od červenej do bielej s postupne sa znižujúcou veľkosťou vyhladzovania a intenzitou farieb v tejto oblasti.

Obrázok nižšie znázorňuje farby horúceho kovu a šírku vyhladených okrajov v percentách, voľba Effect size (Veľkosť efektu) (toto sú hodnoty, ktoré filter práve používa).

Obrázok 17.408. Effect size (Veľkosť efektu)

Effect size (Veľkosť efektu)

Farby žeravého kovu a ich relatívne veľkosti vyhladenia.


V obrázkoch z príkladu môžete vidieť ako obrys alfy svieti skrz žiaru. Tento výsledok získate tak, že alfu v najvrchnejšej vrstve vyplníte čiernou a režim vrstvy nastavíte na Overlay (Prekrytie). Použitie čiernej vrstvy v režime prekrytia nezmení čisto bielu. Svetlé farby na okrajoch alfy však stmaví tak, že sa objavil príslušný obrys.