13.2. Difference Clouds (Odčítať mraky)

13.2.1. Prehľad

Obrázok 17.281. Príklad na filter Difference Clouds (Odčítať mraky)

Príklad na filter Difference Clouds (Odčítať mraky)

Aplikovaný filter Difference Clouds (Odčítať mraky)


Príkaz Difference Clouds (Odčítať mraky) zmení farby v oblastiach podobajúcich sa na mraky: Filter automaticky vytvorí novú vrstvu a do nej pridá mraky ako Solid Noise (Pevný šum). Režim vrstvy nastaví na Difference (Rozdiel), následne túto vrstvu zlúči s určeným obrázkom.

Pred samotným zlúčením vrstiev skript otvorí dialóg Pevný šum (Solid Noise). V otvorenom dialógu môžete efekt upraviť.

Ak je obrázok v režime indexovaných farieb, tento príkaz je neaktívny, t. j. šedý.

13.2.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Render (Generovanie)Clouds (Oblaky)Difference Clouds (Odčítať mraky)....

13.2.3. Voľby

Tento skript nemá vlastné dialógové okno ale využíva dialóg filtra Solid Noise (Pevný šum).