13.3. Fog (Hmla)

13.3.1. Prehľad

Obrázok 17.282. Príklad na filter Fog (Hmla)

Príklad na filter Fog (Hmla)

Pôvodný obrázok

Príklad na filter Fog (Hmla)

Aplikovaný filter Fog (Hmla)


Týmto filtrom do obrázka pridáte vrstvu s mrakmi, čím získate dojem hmly alebo dymu. Mraky sú vytvorené pomocou textúry Plasma (Plazma).

13.3.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Render (Generovanie)Clouds (Mraky)Fog (Hmla).

13.3.3. Voľby

Obrázok 17.283. Voľby filtra Fog (Mraky)

Voľby filtra Fog (Mraky)

Spomedzi toho mála volieb je dôležitá asi iba voľba Turbulence (Turbulentný). Efekt tejto voľby nemôžete neskôr zmeniť. Ak výsledok nezodpovedá vašim predstavám budete musieť vrátiť späť a opakovať aplikáciu kompletného filtra.

Layer name (Meno vrstvy)

Layer name (Meno vrstvy) Meno vrstvy môžete neskôr zmeniť v dialógu Layers (Vrstvy).

Fog color (Farba hmly)

Prednastavená farba je pieskovo hnedá (240, 180, 70). Ak sa vám zdá, že toto nie je prirodzená farba hmly, kliknutím na farebné tlačidlo môžete farbu zmeniť.

Turbulence (Turbulencia)

Toto je vlastne voľba Turbulencia filtra Plasma (Plazma): nastavuje zložitosť mrakov, od jemných (nízke hodnoty) po tvrdé (vysoké hodnoty).

Opacity (Krytie)

Krytie vrstvy. Meno vrstvy môžete neskôr zmeniť v dialógu Layers (Vrstvy).