13.5. Solid Noise (Pevný šum)

13.5.1. Prehľad

Obrázok 17.286. Príklad turbulentného pevného šumu

Príklad turbulentného pevného šumu

Aplikovaný filter Solid noise (Pevný šum)


Tento filter je veľmi dobrým pomocníkom pri tvorbe textúry. Majte na pamäti, že tento šum je vždy šedý, aj keď ho použijete na farbami hýriacom obrázku (nezáleží pritom, ako vyzeral pôvodný obrázok - tento filter spoľahlivo prepíše akékoľvek existujúce pozadie vrstvy). Tento filter sa dobré hodí aj na tvorbu mapy vytlačenia (presunu) pre zásuvné moduly Warp (Ohnúť) alebo Bump Map (Mapa vyvýšenia). S aktívnou voľbou „turbulecia“ môžu výsledné oblaky vyzerať celkom reálne.

13.5.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Render (Generovanie)Clouds (Oblaky)Solid noise (Pevný šum).

13.5.3. Voľby

Obrázoko 17.287. Voľby filtra Solid Noise (Pevný šum)

Voľby filtra Solid Noise (Pevný šum)

Preview (Náhľad)

Ak je začiarkavacie políčko pre náhľad označené, výsledok nastavených parametrov vidíte zobrazený v náhľade v reálnom čase.

Random seed (Náhodné semeno)

Touto voľbou nastavíte náhodnosť správania sa filtra. Ak v rovnakej situácii použijete rovnakú hodnotu, výsledok filtra bude rovnaký. Rozdielne hodnoty voľby znamenajú rozdielne výsledky. Hodnoty pre Náhodné semeno môžete vložiť manuálne alebo ich vytvoriť náhodne pomocou tlačidla New Seed (Nová báza).

Ak je začiarkavacie políčko Randomize (Náhodne) označené, hodnotu voľby nemôžete zadať manuálne. Vytvorí sa náhodne, a to vždy pri každom použití filtra. Ak políčko ostane neoznačené, filter si bude pamätať naposledy použitú hodnotu Náhodného semena.

Turbulent (Turbulentný)

Ak toto políčko označíte, získate veľmi zaujímavé efekty. Niekedy výsledok vyzerá ako olejová škvrna na vode alebo mraky dymu, alebo živé tkanivo, prípadne ako Rorschachov blot.

Detail

Týmto parametrom nastavíte detaily textúry. Vyššie hodnoty dávajú vyššiu mieru detailov, pričom šum vyzerá ak by bol vytvorený sprejom alebo malými čiastočkami. Tým vytvoríte zdanie tvrdšieho šumu. Nízkymi hodnotami dojem zjemníte.

Tileable (Dlaždicoviteľné)

Ak označíte voľbu Tileable (Dlaždicoviteľný), získate šum, ktorý môžete použiť ako dlaždicu. Takúto dlaždicu môžete použiť napr. ako pozadie pre webovú stránku. Spojenia jednotlivých dlaždíc budú vyhladené.

X size (veľkosť), Y size (veľkosť)

Tieto voľby kontrolujú veľkosť a proporcie ostrosti šumu v osi X (vodorovne) a Y (zvislo) (rozsah hodnôt od 0,1 po 16,0).