4.16. Video

4.16.1. Prehľad

Obrázok 17.80. Príklad na filter Video

Príklad na filter Video

Pôvodný obrázok

Príklad na filter Video

Aplikovaný filter Video


Na obrázok bola aplikovaná RGB simulácia.

4.16.2. Aktivácia filtra

Tento filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Distorts (Skreslenie)Video.

4.16.3. Voľby

Obrázok 17.81. Voľby pre filter Video

Voľby pre filter Video

Preview (Náhľad)

Náhľad je v tomto prípade nezvyčajný: zmeny sa zobrazia vždy na rovnakom obrázku, ale nie je to váš obrázok.

Video Pattern (Video vzorka)

Popis toho, čo každou vzorkou získate, môže byť trochu zložitý. Neváhajte experimentovať a skúšať v náhľade.

Additive (Aditívne)

Voľbou určíte, či funkcia výsledok pridá k pôvodnému obrázku.

Rotated (Otočené)

Voľbou výsledok otočíte o 90°.