4.17. Waves (Vlny)

4.17.1. Prehľad

Obrázok 17.82. Príklad na filter Waves (Vlny)

Príklad na filter Waves (Vlny)

Pôvodný obrázok

Príklad na filter Waves (Vlny)

Aplikovaný filter Waves (Vlny)


Pomocou tohto filtra získate rovnaký efekt, ako keď hodíte kameň do pokojného rybníka. Tak, ako na hladine, aj v tomto prípade dostanete koncentrické vlny.

4.17.2. Aktivácia filtra

Tento filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Distorts (Skreslenie)Waves (Vlny).

4.17.3. Voľby

Obrázok 17.83. Voľby filtra Waves (Vlny)

Voľby filtra Waves (Vlny)

Preview (Náhľad)

Všetky zmeny nastavenia sa objavia v okne Náhľad (Preview) bez toho, aby to nejakým spôsobom ovplyvnilo obrázok, kým nekliknete na tlačidlo OK. Ak máte pomalý počítač, okno Preview (Náhľad) by ste nemali mať označené.

Mode (Režim)
Smear (Škvrna)

Vďaka vlastnostiam vĺn, oblasti na okrajoch budú prázdne. Tieto oblasti sa zaplnia roztiahnutím susediacich pixlov.

Blacken (Stmavnutie)

Prázdne oblasti sa vyplnia čiernou farbou.

Reflective (Zrkadliace)

Vlny sa na okrajoch odrážajú a vzájomne interferujú s prichádzajúcimi.

Amplitude (Rozkmit)

Určuje výšku vlny.

Phase (Fáza)

Týmto príkazom posúvate vrchol vlny.

Wavelength (Vlnová dĺžka)

Určuje vzdialenosť medzi vrcholmi vĺn.