6.7. Spread (Rozprestrieť)

6.7.1. Prehľad

Obrázok 17.136. Príklad na filter Spread (Rozprestrieť)

Príklad na filter Spread (Rozprestrieť)

Pôvodný obrázok

Príklad na filter Spread (Rozprestrieť)

Aplikovaný filter Spread (Rozprestrieť)


Filter vymení každý pixel aktívnej vrstvy alebo výberu náhodne zvoleným pixlom. Množstvo určí používateľ. Filter pracuje na farebných prechodoch, nie na oblastiach s jednoliatou farbou. Nová farba sa nepridáva.

6.7.2. Aktivácia filtra

Tento filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Noise (Šum)Spread (Rozprestrieť).

6.7.3. Voľby

Obrázok 17.137. Voľby filtra Spread (Rozprestrieť)

Voľby filtra Spread (Rozprestrieť)

Preview (Náhľad)

V náhľade sa interaktívne zobrazujú zmeny ešte pred tým, ako budú aplikované na obrázok.

Spread Amount (Miera rozptýlenia)

Vzdialenosť, po ktorej pixel presuniete, môžete nastaviť podľa osí Horizontal (Vodorovné) a Vertical (Zvislé). Osi môžete spriahnuť kliknutím na symbol reťaze. V rozbaľovacom zozname môžete nastaviť jednotky.