7. Edge-Detect Filters (Filtre detekcie hrán)

7.1. Úvod

Táto skupina filtrov vyhľadáva hranice medzi oblasťami s rôznou farbou a tak odhaľuje kontúry objektov.

Filtre sa používajú pri tvorbe výberov ale svoje uplatnenie nájdu aj pri umeleckej tvorbe.

Väčšina z nich využíva metódu výpočtu prechodov a vytvára hrubé hraničné línie. Viď. Obrázok 1, ktorý reprezentuje variácie farebnej intenzity. Naľavo sa nachádza pomalý farebný prechod, ktorý nepredstavuje hranu. Napravo sa nachádza rýchly prechod, ktorý predstavuje hranu. Teraz vypočítame prechod, rýchlosť variácie tejto hrany, t. j. prvá derivácia (Obrázok 2). Musíme rozhodnúť, ktorá hrana bola zvolená, keď prechod presahuje nastavenú hodnotu prahu (samotná hranica sa nachádza na samom vrchole krivky, ale tento vrchol sa líši v závislosti od hraníc). Vo väčšine prípadov sa prah nachádza pod vrcholom, hrana je hrubá.

Detekcia hrany typu Laplaceov využíva druhú deriváciu (Obrázok 3). V tomto prípade je vrchol krivky nulový a jednoznačne identifikovaný. Preto filter Laplaceov generuje tenkú hranu, širokú len jeden pixel. Táto derivácia však dáva niekoľko núl, ktoré zodpovedajú malým vlnám. Výsledkom môžu byť falošné hrany.

Pred samotnou aplikáciou filtrov tejto skupiny je často potrebné obrázok rozostriť: zahladíte tým malé vlnenia signálu, čím predídete tvorbe falošných hrán.