6. Noise Filters (Filtre šumu)

6.1. Úvod

Touto skupinou filtrov pridáte k aktívnej vrstve alebo výberu šum. Ak z obrázka potrebujete odstrániť malé nedokonalosti, viď. filtre Despeckle (Vyčistiť) a Selective Gaussian Blur (Selektívne Gaussovo rozostrenie).