7.6. Sobel

7.6.1. Prehľad

Obrázok 17.148. Príklad na filter Sobel

Príklad na filter Sobel

Pôvodný obrázok

Príklad na filter Sobel

Aplikovaný filter Sobel


Filter Sobel identifikuje vodorovné a zvislé hrany osobitne. Farebné obrázky sa transformujú do RGB obrázkov. Podobne, ako v prípade filtra Laplaceov, aj výsledkom tohto filtra bude priesvitný obrázok s čiernymi kontúrami a zvyškami farieb.

7.6.2. Aktivácia filtra

Tento filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Edge-Detect (Detekcia hrán)Sobel.

7.6.3. Voľby

Obrázok 17.149. Voľby filtra Sobel

Voľby filtra Sobel

Preview (Náhľad)

Ak je voľba označená, zmeny vidíte zobrazené v okne náhľadu v reálnom čase ešte pred ich aplikovaním na samotný obrázok.

Sobel horizontally (Sobel vodorovne)

Generuje takmer vodorovné hrany.

Sobel vertically (Sobel zvisle)

Generuje takmer zvislé hrany.

Keep sign of result (Zachovať znamienko výsledku)

Touto voľbou nastavíte spôsob, akým bude filter pracovať, ak zvolíte len jeden smer efektu. Výsledkom bude obrázok na spôsob reliéfu s vyvýšeninami a priehlbinami.