8. Generic Filters (Všeobecné filtre)

8.1. Úvod

Všeobecné filtre predstavujú skupinu filtrov, ktoré sa nedali zaradiť inde. Nájdete tu: