7.5. Neon (Neón)

7.5.1. Prehľad

Obrázok 17.146. Príklad na filter Neon (Neón)

Príklad na filter Neon (Neón)

Pôvodný obrázok

Príklad na filter Neon (Neón)

Aplikovaný filter Neon (Neón)


Tento filter v aktívnej vrstve alebo výbere nájde hrany a pridá k nim neónový efekt.

V GIMPe nájdete Script-Fu s rovnakým názvom Neon. Funguje však na inom princípe. Script-Fu je jednoduchá skratka na tvorbu písmen s neónovým efektom. Viď. Časť 16.17, „Neon (Neón)“.

7.5.2. Aktivácia filtra

Tento filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Edge-Detect (Detekcia hrán)Neon (Neón)....

7.5.3. Voľby

Obrázok 17.147. Voľby filtra Neon (Neón)

Voľby filtra Neon (Neón)

Radius (Polomer)

Touto voľbou určíte šírku výslednej hrany.

Amount (Miera)

Touto voľbou určíte silu efektu filtra.