4.13. Ripple (Vlnenie)

4.13.1. Prehľad

Obrázok 17.67. Príklad na filter Ripple (Vlnenie)

Príklad na filter Ripple (Vlnenie)

Pôvodný obrázok

Príklad na filter Ripple (Vlnenie)

Aplikovaný filter Ripple (Vlnenie)


Filter nahradí pixly aktívnej vrstvy alebo výberu vlnami, ktoré pripomínajú odraz na rozčerenej vodnej hladine.

4.13.2. Aktivácia filtra

Tento filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Distorts (Skreslenie)Ripple (Vlnenie).

4.13.3. Voľby

Obrázok 17.68. Voľby pre filter Ripple (Vlnenie)

Voľby pre filter Ripple (Vlnenie)

Preview (Náhľad)

Všetky zmeny nastavenia sa objavia v okne Náhľad (Preview) bez toho, aby to nejakým spôsobom ovplyvnilo obrázok, kým nekliknete na tlačidlo OK.

Voľby
Antialiasing (Vyhladzovanie)

Ak obrázok obsahuje zväčšené okraje, touto voľbou ich výzor vylepšíte.

Retain tileability (Uchovať dlaždicoviteľnosť)

Ak obrázok obsahuje dlaždicoviteľný vzor, touto voľbou uchováte „bezšvové“ vlastnosti obrázka.

Orientation (Orientácia)

Táto voľba určuje smer vĺn: Horizontal (Vodorovne) alebo Vertical (Zvislo).

Edges (Hrany)

Keďže efekt spôsobí prestavbu pixlov, niektoré pixly môžu na stranách obrázka chýbať:

  • Wrap (Zalomiť), pixly, ktoré na jednej strane z obrázka vychádzajú, nahradia na opačnej strane obrázka chýbajúce pixly.

  • Smear (Škvrna), susediace pixly sa roztiahnu do oblasti, kde pixly chýbajú.

  • Blank, ak vrstva neobsahuje Alfa kanál, chýbajúce pixly sa nahradia čiernymi pixlami. Ak vrstva Alfa kanál obsahuje, chýbajúce pixly sa nahradia priesvitnými pixlami.

Wave Type (Typ vlny)

Voľbou určíte budúci vzhľad vĺn:

  • Sawtooth (Pílová vlna)

  • Sine (Sínus)

Period (Perióda)

Voľba sa vzťahuje na dĺžku vlny (0-200 pixlov)

Amplitude (Rozkmit)

Voľba sa vzťahuje na výšku vlny (0-200 pixlov).

Phase shift (t. j. fázový posun)

Voľbou určíte uhol o ktorý sa vlna oneskorí (0-360 stupňov). Opakovanou aplikáciou tohto filtra s rovnakým nastavením, ale s Fázovým posunom rozdielnym o 180, získate takmer identický obrázok, ako bol pôvodný.