4.14. Shift (Posunúť)

4.14.1. Prehľad

Obrázok 17.69. Príklad na filter Shift (Posunúť)

Príklad na filter Shift (Posunúť)

Pôvodný obrázok

Príklad na filter Shift (Posunúť)

Aplikovaný filter Shift (Posunúť)


Filter v aktuálnej vrstve alebo výbere posunie riadky pixlov vodorovným alebo zvislým smerom. Vzdialenosť posunu je náhodná, ale v rámci určeného limitu.

4.14.2. Aktivácia filtra

Tento filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Distorts (Skreslenie)Shift (Posunúť).

4.14.3. Voľby

Obrázok 17.70. Voľby filtra Shift (Posun)

Voľby filtra Shift (Posun)

Preview (Náhľad)

Všetky zmeny nastavenia sa objavia v okne Náhľad (Preview) bez toho, aby to nejakým spôsobom ovplyvnilo obrázok, kým nekliknete na tlačidlo OK.

Shift horizontally (Vodorovný posun), Shift vertically (Zvislý posun)

Touto voľbou nastavíte súradnice, v ktorých sa budú pixly posúvať.

Pixly z obrázka vychádzajúce na jednej strane sa do obrázka vrátia na strane druhej.

Shift amount (Miera posunu)

Pomocou tejto voľby môžete nastaviť maximálny posun v rozmedzí 1 až 200 pixlov. Použiť môžete aj iné jednotky.