8.37. Max RGB (Maximum RGB)

8.37.1. Prehľad

Obrázoko 16.196. Príklad na filter Max RGB

Príklad na filter Max RGB

Pôvodný obrázok

Príklad na filter Max RGB

Aplikovaný filter Max RGB (Maximum RGB)


Filter pridá pre každý pixel obrázka kanál s maximálnou alebo minimálnou intenzitou. Výsledný obrázok obsahuje len tri farby: červenú, zelenú a modrú, eventuálne čistú šedú.

8.37.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Colors (Farby)Max RGB (Maximum RGB).

8.37.3. Voľby

Obrázok 16.197. Voľby pre filter Max RGB (Maximum RGB)

Voľby pre filter Max RGB (Maximum RGB)

Náhľad

Náhľad zobrazuje v reálnom čase ako bude obrázok vyzerať po aplikácii filtra.

Nastavenie parametrov

Hold the maximal channels (Podržať maximálne kanály): Filter zachová intenzitu RGB farebného kanála s maximálnou intenzitou. Ostatné dve farby zníži na nulu. Napríklad: 220, 158, 175 max--> 220, 0, 0. Ak dva kanále majú rovnakú intenzitu, filter zachová oba: 210, 54, 210 max--> 210, 0, 210.

Hold the minimal channels (Podržať minimálne kanály): Filter zachová intenzitu RGB farebného kanála s minimálnou intenzitou. Ostatné dva zníži na nulu. Napríklad: 220, 158, 175 min--> 0, 158, 0. Ak dva minimálne kanále majú rovnakú intenzitu, filter zachová oba: 210, 54, 54 min--> 0, 54, 54.

Šedé odtiene zmenám nepodliehajú, keďže intenzita svetla je pre všetky tri kanále rovnaká.