8.36. Hot (Horúci)

8.36.1. Prehľad

Týmto príkazom identifikujete a upravujete pixly, ktoré by mohli spôsobovať problémy pri zobrazení na TV obrazovkách s PAL alebo NTSC štandardami.

8.36.2. Aktivácia príkazu

Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Colors (Farby)Hot (Horúci).

Môžete ho použiť iba na obrázkoch v režime RGB. Navyše, aktívna vrstva obrázka nesmie obsahovať alfa kanál. V opačnom prípade bude príkaz šedý, t. j. neaktívny.

8.36.3. Voľby

Obrázok 16.195. Voľby pre príkaz Hot (Horúci)

Voľby pre príkaz Hot (Horúci)

Mode (Režim)

Režim TV musíte nastaviť na: PAL alebo NTSC.

Akcia (Action)

Na výber máte nasledujúce možnosti:

  • Reduce Luminency (Znížiť svetlosť)

  • Reduce Saturation (Znížiť sýtosť)

  • Blacken (Stmavnutie): horúce pixly zmeníte na čierne.

Create a new layer (Vytvoriť novú vrstvu)

Aktivovaním tejto voľby vytvoríte novú vrstvu. Pracovať budete na nej, nie na samotnom obrázku. Táto možnosť vám dáva slobodu pri práci!