8.38. Retinex

8.38.1. Prehľad

Obrázok 16.198. Príklad na filter Retinex

Príklad na filter Retinex

Pôvodný obrázok

Príklad na filter Retinex

Aplikovaný filter Retinex. Všimnite si nové detaily v pravom hornom rohu obrázka.


Retinex vylepší vizuálne podanie obrázka, ak svetelné podmienky nie sú dobré. Kým ľudské oči dokážu vidieť farby správne aj za zníženého svetla, fotoaparáty a video kamery to nezvládajú. MSRCR (MultiScale Retinex with Color Restoration) algoritmus, čo je srdcom filtra Retinex, je inšpirovaný biologickým mechanizmom adaptácie oka pri slabých svetelných podmienkach. Pomenovanie Retinex je odvodené od Retiny (sietnice oka) + cortexu (v mozgu).

Okrem digitálnej fotografie sa algoritmus Retinex používa aj pri detekcii a vizualizácii informácií z astronomických fotografií. Svoje využitie našiel aj v medicíne pri vylepšení zle viditeľných štruktúr na röntgenových snímkach alebo skenoch.

8.38.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Colors (Farby)Retinex.

8.38.3. Voľby

Obrázok 16.199. Voľby filtra Retinex

Voľby filtra Retinex

Treba povedať, že tieto voľby môžu pochopiť iba matematici a grafickí inžinieri. V praxi obyčajný používateľ tápa a hľadá najlepšie nastavenie. Avšak nasledujúce vysvetlenia pomôžu používateľom GIMPu pri experimentovaní.

Level

Výklad, ktorý majú na svojich stránkach autori zásuvného modulu [PLUGIN-RETINEX]: Ak sme chceli charakterizovať farebné variácie a svetlo, rozdelili sme (gausovské) reakcie filtrov na rôznych úrovniach. Tieto parametre umožňujú špecifikovať ako rozmiestniť hodnoty medzi minimálnym (sigma 2.0) a maximálnym rozsahom (sigma sa rovná rozmerom obrázka)...

Uniform (t. j. rovnomerne)

Touto voľbou spracovávate vysoké aj nízke intenzity rovnako.

Low (t. j. nízko)

Voľba Low vyjasní oblasti s nízkou intenzitou.

High (t. j. vysoko)

High zvyknú pochovať oblasti s nízkou intenzitou za účelom lepšieho podania čistejších oblastí obrázka.

Scale (Mierka)

Určuje hĺbku škály Retinex. Minimálna hodnota je 16. Je to hodnota, ktorá poskytuje hrubý, neotesaný filtering. Maximálna hodnota je 250. Optimálna, štandardne nastavená hodnota je 240.

Scale division (t. j. rozdelenie škály)

Určuje počet opakovaní v mnohoúrovňovom filtri Retinex. Minimála požadovaná a zároveň odporúčaná hodnota je 3. Iba jedna alebo dve delenia škály odstránia multiúrovňový aspekt a vráti filter Retinex do jednoduchej škály. Príliš vysoká hodnota zvykne do obrázka pridať veľa šumu.

Dynamic (t. j. dynamický)

Keďže MSR algoritmus obrázok obvykle zosvetlí, pomocou tohto posuvníka môžete sýtosť kontaminujúcich farieb upraviť okolo novej priemernej farby. Vyššie číslo znamená menšiu sýtosť farby. Táto hodnota je parameter, s ktorým sa oplatí pohrať, ak chcete dosiahnuť optimálny výsledok. Jeho efekt je totiž extrémne závislý od konkrétneho obrázka.