12.5. Illusion (Ilúzia)

12.5.1. Prehľad

Obrázok 17.255. Illusion (Ilúzia)

Illusion (Ilúzia)

Pôvodný obrázok

Illusion (Ilúzia)

Aplikovaný filter Fractal Trace (Fraktálové trasovanie)


Aplikovaním tohto filtra získa váš obrázok (aktívna vrstva alebo výber) výzor kaleidoskopu. Filter vytvára mnoho kópií obrázka, viac-menej tlmené a potrhané, a umiestni ich okolo stredu obrázka.

12.5.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Map (Mapy)Illusion (Ilúzia).

12.5.3. Voľby

Obrázok 17.256. Voľby filtra Illusion (Ilúzia)

Voľby filtra Illusion (Ilúzia)

Preview (Náhľad)

Ak je začiarkavacie políčko pre náhľad označené, výsledok nastavených parametrov vidíte zobrazený v náhľade v reálnom čase. Posuvníkmi sa môžete v náhľade presúvať.

Divisions (Delenie)

Táto voľba predstavuje počet kópií, ktoré filter pridá do obrázka. Hodnoty sa pohybujú v rozmedzí od -32 do 64. Negatívne hodnoty otočia rotáciu kaleidoskopu.

Mode 1 (Režim 1), Mode 2 (Režim 2)

Kópie obrázku môžete vytvárať dvomi spôsobmi:

Obrázok 17.257.  Zľava doprava: pôvodný obrázok, Mode (Režim) 1, Mode (Režim) 2, Divisions (Delenie) = 4

Zľava doprava: pôvodný obrázok, Mode (Režim) 1, Mode (Režim) 2, Divisions (Delenie) = 4
Zľava doprava: pôvodný obrázok, Mode (Režim) 1, Mode (Režim) 2, Divisions (Delenie) = 4
Zľava doprava: pôvodný obrázok, Mode (Režim) 1, Mode (Režim) 2, Divisions (Delenie) = 4