12. Map Filters (Filtre mapy)

12.1. Úvod

Tieto filtre používajú na úpravu obrázka objekt nazývaný mapa: obrázok mapujú na objekt. Mapovaním obrázka do predtým embosovaného obrázka vytvoríte 3D efekty (Filter Bumpmap (Mapa vyvýšenia)) alebo gule (Filter Map Object (Mapovať objekt)). Mapovať môžete časť obrázka do inej časti rovnakého obrázka (filtre Illusion (Ilúzia) a Make Seamless (Odstrániť prechody)), ohýbať text pozdĺž krivky (filter Displace (Posunúť)), atď.