12.6. Make Seamless (Odstrániť prechody)

12.6.1. Prehľad

Obrázok 17.258. Príklad na filter Make Seamless (Odstrániť prechody)

Príklad na filter Make Seamless (Odstrániť prechody)

Pôvodný obrázok

Príklad na filter Make Seamless (Odstrániť prechody)

Aplikovaný filter Make Seamless (Odstrániť prechody)


Týmto filtrom obrázok upravíte tak, že vytvorí okraje bez ostrých prechodov. Takýto obrázok môžete použiť ako vzorku pre pozadie webovej stránky. Filter nemá žiadnu voľbu. Výsledok asi budete musieť upravovať.

12.6.2. Aktivácia filtra

Tento filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Map (Mapy)Make Seamless (Odstrániť prechody).