12.4. Fractal Trace (Fraktálové trasovanie)

12.4.1. Prehľad

Obrázok 17.253. Fraktálové trasovanie

Fractal Trace (Fraktálové trasovanie)

Pôvodný obrázok

Fractal Trace (Fraktálové trasovanie)

Aplikovaný filter Fractal Trace (Fraktálové trasovanie)


Tento filter obrázok upraví použitím Mandelbrotovho fraktálu: obrázok mapuje do fraktálov.

12.4.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Map (Mapa)Fractal trace (Fraktálové trasovanie).

12.4.3. Voľby

Obrázok 17.254. Voľby filtra Fractal trace (Fraktálové trasovanie)

Voľby filtra Fractal trace (Fraktálové trasovanie)

Mandelbrot parameters (Mandelbrotove parametre)

X1, X2, Y1, Y2, Depth (Hĺbka)

Tieto parametre sú podobné parametrom X/YMIN, X/YMAX a ITER, ktoré nájdete vo filtri Fractal Explorer (Prieskumník fraktálov). Pomocou týchto parametrov nastavíte rozmiestnenie fraktálov a hĺbku detailov.

Outside Type (Typ okolia)

Mapovanie obrázku na fraktály môže spôsobiť vytvorenie prázdnych oblastí. Tieto oblasti môžete následne upraviť pomocou volieb Black (Čierna), White (Biela), Transparency (Priesvitné) alebo nastaviť, aby sa oblasť, ktorá sa na jednom konci stratí, objavila na opačnom konci - voľba Wrap (Zalomiť).