13.11. Grid (Mriežka)

13.11.1. Prehľad

Obrázok 17.309. Príklad na filter Grid (Mriežka)

Príklad na filter Grid (Mriežka)

Pôvodný obrázok

Príklad na filter Grid (Mriežka)

Aplikovaný filter Grid (Mriežka)


Filter vytvorí na aktívnej vrstve Karteziánsku mriežku. Mriežka sa aplikuje nad existujúci obsah obrázka. Používateľ môže linkám mriežky nastaviť šírku, rozostup, posun aj farby. Farba liniek mriežky je štandardne nastavená na farbu popredia GIMPu. (Poznámka: tento zásuvný modul bol použitý pri tvorbe obrázkov v príkladoch pre mnoho ďalších zásuvných modulov.)

Tip Tip

Ak šírku liniek mriežky nastavíte na 0, vykreslené budú iba ich priesečníky (prieniky); majú tvar +.

13.11.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Render (Generovanie)Pattern (Vzor)Grid (Mriežka).

13.11.3. Voľby

Obrázok 17.310. Voľby filtra Grid (Mriežka)

Voľby filtra Grid (Mriežka)

Voľby pre vodorovné a zvislé linky a priesečníky sú oddelené. Podľa štandardného nastavenia sú vodorovné a zvislé nastavenia prepojené. Zmeny jedného nastavenia sú automaticky prenesené aj na druhé. Ak chcete zmeniť iba jedno nastavenie, kliknite na symbol reťaze. Tým prepojenie nastavení zrušíte. Výsledok zmenených parametrov Prieniku je značne komplikovaný.

Okrem toho môžete pre niektoré voľby zvoliť jednotky. Vyberiete ich z rozbaľovacieho zoznamu.

Width (Šírka)

Voľbou nastavíte šírku vodorovných alebo zvislých liniek mriežky alebo symbolov na priesečníkoch.

Spacing (Rozostup)

Voľbou nastavíte vzdialenosti medzi líniami mriežky. Parameter Intersection (Prienik) vymaže priestor medzi bodom prieniku a koncom ramena symbolu kríža priesečníka.

Offset (Posun)

Voľbou nastavíte posun liniek mriežky v perspektíve od ľavého horného rohu. Voľbou nastavíte dĺžku ramena znaku kríža v prieniku.

Výber farby

Tieto tlačidlá umožňujú nastaviť farby liniek mriežky a znakov prieniku.