13.10. Diffraction Patterns (Difrakčné vzorky)

13.10.1. Prehľad

Obrázok 17.307. Dva príklady difrakčných vzoriek

Dva príklady difrakčných vzoriek
Dva príklady difrakčných vzoriek

Týmto filtrom vytvoríte textúry difrakčnej alebo vlnovej interferencie. Pre každý z RGB kanálov môžete nastaviť Frequency (Frekvencie), Contours (Obrysy) a Sharp Edges (Ostré hrany). Pre textúru môžete nastaviť Brightness (Jas), Scattering (Rozptyľovanie) a Polarization (Polarizáciu). Automatický náhľad v tomto prípade nefunguje. Ak chcete v náhľade vidieť aktuálnu situáciu, musíte stlačiť tlačidlo Preview! (Náhľad!). Na pomalých systémoch to môže chvíľu trvať. Majte na pamäti, že výsledok nezávisí od pôvodného obrázka.

Tento filter príde vhod, ak chcete vytvoriť zložité textúry. Dokonale sa hodí na tvorbu psychotických, batik pripomínajúcich textúr alebo na imitácie vzoriek farebného skla (ako vidíte na oknách v kostoloch).

Zásuvný modul funguje na princípe simulácie fyzikálnych vlastností svetla. Žiaľ, pôvodní autori sa nikdy nedostali k napísaniu teórie stojacej na pozadí filtra alebo k vysvetleniu, čo jednotlivé parametre znamenajú. Jednoduchá rada teda znie, vyskúšajte a sledujte, čo sa bude diať. Našťastie takmer všetky nastavenia produkujú zaujímavé výsledky.

13.10.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Render (Generovanie)Pattern (Vzor)Diffraction Patterns (Difrakčné vzorky).

13.10.3. Voľby

Obrázok 17.308. Voľby filtra Diffraction Patterns (Difrakčné vzorky)

Voľby filtra Diffraction Patterns (Difrakčné vzorky)