3.5. Destripe (Odstrániť pruhy)

3.5.1. Prehľad

Filter nájde svoje využitie pri odstraňovaní zvislých pásov zapríčinených zlou kvalitou skenerov. Filter pridá vzor, ktorý interferuje s obrázkom. Ak je nastavenie správne, odstráni pritom aj pásy. Tento negatívny vzor sa počíta zo zvislých prvkov obrázka. Nech vás neprekvapí, ak v náhľade uvidíte pásy, ktoré v obrázku nie sú. A ak je intenzita vzoru príliš silná, váš obrázok nakoniec predsa len môže pásy obsahovať.

Ak po prvom pokuse pásy ostanú, použite obdĺžnikový výber a filter aplikujte znovu (iné typy výberov môžu výsledok iba zhoršiť).

3.5.2. Aktivácia filtra

Tento filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Enhance (Vylepšenie)Destripe (Odstrániť pruhy).

3.5.3. Voľby

Obrázok 17.24. Voľby pre filter Destripe (Odstrániť pruhy)

Voľby pre filter Destripe (Odstrániť pruhy)

Preview (Náhľad)

Ak je začiarkavacie políčko pre náhľad označené, výsledok nastavených parametrov vidíte zobrazený v náhľade v reálnom čase. Posuvníkmi sa môžete v náhľade presúvať.

Create histogram (Vytvoriť histogram)

Tento histogram predstavuje čierno-biely obrázok, v ktorom je rušivý vzor zreteľnejší.

Width (Šírka)

Posuvník a vstupné pole umožňuje nastaviť silu filtra (2-100): hodnoty nad 60 asi nebudete potrebovať; je tu riziko tvorby artefaktov.