3.4. Despeckle (Vyčistiť)

3.4.1. Prehľad

Týmto filtrom zo skenovaného obrázku odstránite malé nečistoty ako prach alebo škrabance, ako aj moiré efekt, ak skenujete obrázok z časopisu. Ak sa chcete vyhnúť nechcenej úpravy inej oblasti obrázka, filter by ste mali použiť na vybraných, izolovaných oblastiach s poškodením. Filter nahradí každý pixel v rámci určeného polomera strednou hodnotou.

3.4.2. Aktivácia filtra

Tento filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Enhance (Vylepšenie)Despeckle (Vyčistiť).

3.4.3. Voľby

Obrázok 17.23. Voľby pre filter Despeckle (Vyčistiť)

Voľby pre filter Despeckle (Vyčistiť)

Preview (Náhľad)

Ak je začiarkavacie políčko pre náhľad označené, výsledok nastavených parametrov vidíte zobrazený v náhľade v reálnom čase.

Median (Medián)
Adaptive (Adaptívne)

Na základe analýzy histogramu oblasti okolo cieľového pixla, filter prispôsobí polomer obrázku alebo obsahu výberu. Polomer bude vždy rovný alebo menší ako je nastavený polomer.

Recursive (Rekurzívne)

Účinok filtra opakuje, čím sa efekt zvýrazní.

Radius (Polomer)

Nastaví veľkosť okna účinku z 1 (3x3 pixla) na 20 (41x41). Toto okno sa presúva skrze celý obrázok. Farby v ňom sa zjemnia a nedokonalosti sa tak odstránia.

Black level (Úroveň čiernej)

Zahrnú sa pixly, ktoré sú svetlejšie ako nastavená hodnota v histograme (-1-255).

White level (Úroveň bielej)

Zahrnú sa pixly, ktoré sú tmavšie ako nastavená hodnota v histograme (0-256).