3. Enhance Filters (Filtre vylepšenia)

Obrázok 17.20. Ponuky pre Filtre vylepšenia

Ponuky pre Filtre vylepšenia

3.1. Úvod

Filtre vylepšenia sa používajú na úpravu chýb obrázkov. Nedokonalosti zahŕňajú čiastočky prachu, nečistoty, či nedostatočnú ostrosť.