3.3. Deinterlace (Odstránenie prekladania)

3.3.1. Prehľad

Obrázky zachytené na videokameru, najmä filmovanie rýchlo sa pohybujúcich objektov, môžu vyzerať rozmazane. Je to dôsledok toho, ako kamery pracujú. Tie nezaznamenávajú 25 obrázkov za sekundu, ale 50, a to s polovičným zvislým rozlíšením. Na jednom obrázku sa tak nachádzajú dva prekryté obrázky. Po prvom riadku prvého obrázka nasleduje prvý riadok druhého obrázka, nasleduje druhý riadok prvého obrázka atď. Takže, ak sa medzi dvoma dôležitými obrázkami zaznamenal pohyb, objekt bude vyzerať nekompletný, posunutý a degradovaný.

Filter Deinterlace (Odstránenie prekladania) zachová iba jeden z dvoch obrázkov a chýbajúce riadky nahradí prechodom medzi predchádzajúcim a nasledujúcim riadkom. Výsledný obrázok, alebo výber, bude tak trochu rozmazaný. Môžete ho však upraviť pomocou niektorého z filtrov vylepšenia.

Príklady prekladaných obrázkov môžete nájsť na odkaze [WKPD-DEINTERLACE].

3.3.2. Aktivácia filtra

Tento filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Enhance (Vylepšenie)Deinterlace (Odstránenie prekladania).

3.3.3. Voľby

Obrázok 17.21. Voľby pre filter Deinterlace (Odstránenie prekladania)

Voľby pre filter Deinterlace (Odstránenie prekladania)

Preview (Náhľad)

Ak je začiarkavacie políčko pre náhľad označené, výsledok nastavených parametrov vidíte zobrazený v náhľade v reálnom čase.

Keep odd fields (Nechať nepárne polia), Keep even fields (Necháť párne polia)

Jeden z voľby môže znamenať lepší výsledok. Vyskúšať musíte oba.

3.3.4. Príklad

Obrázok 17.22. Jednoduchá aplikácia filtra Deinterlace (Odstránenie prekladania)

Jednoduchá aplikácia filtra Deinterlace (Odstránenie prekladania)

Hore: pixly párnych riadkov sú posunuté o jeden pixel doprava. Dolu: jeden riadok chýba. Aby boli pixly viditeľné, obrázky boli zväčšené.

Jednoduchá aplikácia filtra Deinterlace (Odstránenie prekladania)

Voľba Keep even fields (Necháť párne polia) označená. Hore: nepárne riadky boli posunuté doprava, čím sa zarovnali s párnymi riadkami. Dolu: prázdne riadky boli vyplnené červenou.

Jednoduchá aplikácia filtra Deinterlace (Odstránenie prekladania)

Voľba Keep odd fields (Nechať nepárne polia) označená. Hore: párne riadky boli posunuté doľava, čím sa zarovnali s nepárnymi riadkami. Dolu: prázdne riadky boli zachované, spojili sa však hore a dole cez farebný prechod.