3.2. Antialias (t. j. vyhladzovanie)

3.2.1. Prehľad

Tento filter znižuje efekt ostrých hrán (viď. Antialiasing (Vyhladzovanie)) pomocou algoritmu Scale3X (extrapolácia hrán).

Scale3X je odvodený od Scale2X, čo je grafický efekt zameraný na zvýšenie rozmerov malých bitmáp. Chýbajúce pixly sa dopĺňajú bez interpolácie a rozostrenia obrázkov.[13] Scale2X bol vyvinutý za účelom vylepšenia kvality starých PC hier s nízkym video rozlíšením, ktoré sa hrali na TV, Arcade monitoroch, PC monitoroch a LCD obrazovkách.[14]

Filter Antialias účnkuje nasledovným spôsobom:

Pre každý pixel,

  1. filter roztiahne pôvodné pixly podľa algoritmu Scale3X na 9 (3x3) nových pixlov. Použije pritom farby pôvodných pixlov a ich 8 susedných pixlov (extrapolácia);

  2. potom filter nové pixly prevzorkuje na hodnoty priemerného pixla.

3.2.2. Aktivácia filtra

Tento filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Enhance (Vylepšenie)Antialias.

3.2.3. Príklady

Nasledujúci príklad ilustruje efekt filtra na niektorých vzoroch. Malé štvorce veľkosťou predstavujú jeden pixel (zoom 16:1).

Pôvodný obrázok (zoom 16:1)

Aplikovaný filter Antialias (zoom 16:1)