10.5. Cubism (Kubizmus)

10.5.1. Prehľad

Obrázok 17.174. Príklad na filter Cubism (Kubizmus)

Príklad na filter Cubism (Kubizmus)

Pôvodný obrázok

Príklad na filter Cubism (Kubizmus)

Aplikovaný filter Cubism (Kubizmus)


Zásuvným modulom Cubism (Kubizmus) upravíte obrázok tak, že vyzerá akoby bol vytvorený z malých obdĺžnikových, polopriesvitných kúskov papiera.

Tip Tip

Ak vám možnosti filtra nestačia, pozrite si filter GIMPressionist (GIMPressionista). Ten ponúka viac volieb.

10.5.2. Aktivácia filtra

Tento filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Artistic (Umelecké)Cubism (Kubizmus)

10.5.3. Voľby

Obrázok 17.175. Voľby filtra Cubism (Kubizmus)

Voľby filtra Cubism (Kubizmus)

Preview (Náhľad)

Zmeny sú zobrazené v náhľade ešte predtým, ako sa aplikujú na samotný obrázok.

Tile size (Veľkosť dlaždice)

Táto voľba určuje veľkosť použitých štvorcových dlaždíc v pixloch. Inými slovami, je to veľkosť malých dlaždíc, z ktorých sa skladá nový obrázok. Veľkosť môžete nastaviť posuvníkom, zadaním presnej hodnoty do vstupného poľa alebo tlačidlami v podobe šípok.

Tile saturation (Sýtosť dlaždice)

Touto voľbou nastavíte intenzitu farieb v dlaždiciach. Ovplyvňujete tak krytie dlaždíc. Vysoké hodnoty generujú veľmi intenzívne dlaždice. Malé dlaždice cez ne nebudú viditeľné. Nižšie hodnoty umožňujú vidieť menšie dlaždice cez vyššie umiestnené a väčšie miešanie farieb. Ak túto hodnotu nastavíte na 0 a voľba Use Background Color (Použiť farbu pozadia) nebude označená, pozadie celej vrstvy bude čierne. Ak voľba bude označená a hodnota nastavená na nulu, farba pozadia vyplní celú vrstvu.

Use background color (Použiť farbu pozadia)

Filter vytvorí dlaždice zo všetkých farieb obrázka a vymaľuje ich farbou, ktorá je závislá od nastavenia voľby Tile Saturation (Sýtosť dlaždice). S nastavenou nízkou hodnotou Tile Saturation (Sýtosť dlaždice) táto farebná škála dovolí zobraziť farbu pozadia: prednastavená je čierna, pri nastavenej hodnote 0. Ak je táto voľba označená, použije sa farba pozadia nastavená v Panely s nástrojmi. Ak obrázok obsahuje Alfa kanál, aj táto farebná škála bude priesvitná.

Obrázok 17.176. Príklad na voľbu Use BackGround color (Použiť farbu pozadia)

Príklad na voľbu Use BackGround color (Použiť farbu pozadia)

Pôvodný obrázok a farebná oblasť v Panely s nástrojmi Farba pozadia je modrá.


Obrázok 17.177. Voľba nie je označená

Voľba nie je označená

Voľba nie je označená. Ľavá strana obrázka je bez Alfy: pozadie je čierne. Na pravej strane je Alfa: pozadie je priesvitne čierne.


Obrázok 17.178. Voľba je označená

Voľba je označená

Voľba je označená. Naľavo: bez Alfy: pozadie je modré. Napravo: Alfa kanál prítomný, pozadie je priesvitné.


Tip Tip

Ak tento filter používate na tvorbu obrázkov pozadia pre webové stránky, používajte malý rozsah farieb. Farby sú na malé obdĺžniky nanášané náhodne. Potom použite filter Kubizmus s požadovaným nastavením. Ako posledný krok skúste použiť filter Make Seamless (Odstrániť prechody). Dlaždice tak budú včlenené do pozadia.