10.4. Clothify (Plátno)

10.4.1. Prehľad

Obrázok 17.172. Príklad na filter Clothify (Plátno)

Príklad na filter Clothify (Plátno)

Aplikovaný filter Clothify (Plátno) (vo výbere)


Clothify (Plátno) predstavuje príkaz skriptu, ktorým do výberu alebo alfy pridáte textúru podobnú plátnu.

Ak je obrázok v režime indexovaných farieb, tento príkaz je neaktívny, t. j. šedý.

Efekt dosiahnete nasledujúcim postupom:

  1. Vytvorte obrázok s rovnakými rozmermi ako má pôvodný obrázok, alebo vytvorte výber alebo oblasť v alfe. Potom k tomuto obrázku pridajte vrstvu vyplnenú bielou a aplikujte silný šum.

  2. Vytvorte kópiu novovytvorenej vrstvy a jej režim nastavte na Multiply (Násobiť).

  3. Aplikujte Gaussian blur (Gaussovo rozostrenie): vodorovne na spodnej vrstve, parameter polomeru Blur (Rozmazanie) X, zvisle na vrchnej vrstve, parameter Blur (rozmazanie) Y.

  4. Tieto dve vrstvy zlúčte s obrázkom. Jeho kontrast maximálne roztiahnite, potom opäť pridajte trochu šumu.

  5. Nakoniec na originálny obrázok použite mapu vyvýšenia s parametrami Azimuth (Azimut), Elevation (Zdvih), a Depth (Hĺbka).

10.4.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Artistic (Umelecké)Clothify (Plátno)....

10.4.3. Voľby

Obrázok 17.173. Voľby filtra Clothify (Plátno)

Voľby filtra Clothify (Plátno)

Azimuth (Azimut), Elevation (Zdvih) a Depth (Hĺbka) sú voľby filtra Bump Map (Mapa vyvýšenia).

Blur (Rozmazanie) X, Blur (Rozmazanie) Y

Tieto parametre predlžujú vlákna textúry: vodorovne voľbou Blur (Rozmazanie) X a zvisle voľbou Blur (Rozmazanie) Y. Hodnoty sú v rozmedzí od 3 do 100.

Azimuth (Azimut)

Posuvník Azimuth (Azimut) určuje smer prichádzajúceho svetla podľa stupnice kompasu. Minimálna (0,00) a maximálna hodnota (360,00) určuje smer z 3. hodiny na klasickom analógovom ciferníku. Zvyšujúce sa hodnoty idú proti smeru hodinových ručičiek.

Elevation (Vyvýšenie)

Posuvník Elevation (Zdvih) určuje výšku, z ktorej prichádza svetlo. Minimálna hodnota (0,50) znamená, že svetlo prichádza z horizontu. Maximálna hodnota (90,0) zase predstavuje prichádzajúce svetlo zo zenitu.

Depth (Hĺbka)

Posuvník Depth (Hĺbka) určuje vzdialenosť medzi výškou a hĺbkou vyvýšenia. Výsledkom zvyšujúcich sa hodnôt bude hrboľatejší vzhľad textúry. Hodnoty sa pohybujú v rozpätí od 1 do 65.