Názov

View (Zobrazenie) — Klávesové skratky pre položku View (Zobrazenie)

View (Zobrazenie)

Okno

F10

Hlavná ponuka

Shift + F10, pravé kliknutie

Rozbaľovacia ponuka

F11

Prepínanie režimu na celú obrazovku

Shift + Q

Prepínanie rýchlej masky

Ctrl + W

Zatvorenie okna dokumentu

[Note] Poznámka

Ponuku môžete aktivovať aj súčasným stlačením klávesu Alt a písmena, ktoré je v ponuke podčiarknuté.

Zoom (Mierka)

+

Zväčšenie zobrazenia

-

Zmenšenie zobrazenia

1

Mierka 1:1

Ctrl + E

Prispôsobiť obrázok oknu

[Note] Poznámka

Touto voľbou veľkosť okna prispôsobíte veľkosti obrázka.

Vodítka a mriežky

Pretiahnutie myšou

Vodítka vytvoríte pretiahnutím myši z pravítka do obrázka

Ctrl + pretiahnutie myšou

Pretiahnutie bodu z pravítka

Shift + Ctrl + R

Prepínanie pravítok

Shift + Ctrl + T

Prepínanie vodítok

[Note] Poznámka

Pretiahnutím vodorovného a zvislého pravítka vytvoríte nové vodiace čiary. Vytiahnutím vodiacich čiar von z obrázka ich vymažete.