Názov

Edit (Upraviť) — Klávesová skratka pre položku Edit (Upraviť)

Edit (Upraviť)

Späť/Opakovať

Ctrl + Z

Vrátiť späť

Ctrl + Y

Opakovať

Schránka

Ctrl + C

Kopírovať výber

Ctrl + X

Vystrihnúť výber

Ctrl + V

Vložiť zo schránky

Del

Vymazať výber

Shift + Ctrl + C

Kopírovať pomenovaný výber

Shift + Ctrl + X

Vystrihnúť pomenovaný výber

Shift + Ctrl + V

Vložiť pomenovaný

[Note] Poznámka

Týmto príkazom vložíte kópiu výberu do schránky GIMPu.

Vyplniť

Ctrl + ,

Vyplniť farbou popredia

Ctrl + .

Vyplniť farbou pozadia

Ctrl + ;

Vyplniť vzorkou