Prehľad klávesových skratiek


Obsah

Help (Pomocník) — Klávesové skratky pre Pomocníka
Tools (Nástroje) — Klávesové skratky pre Nástroje
File (Súbor) — Klávesové skratky pre Súbor
Dialogs (Dialógy) — Klávesové skratky pre Dokovacie dialógy
View (Zobrazenie) — Klávesové skratky pre Zobrazenie
Edit (Upraviť) — Klávesové skratky pre Úpravy
Layer (Vrstva) — Klávesové skratky pre Vrstvy
Select (Výber) — Klávesové skratky pre Výber
Filters (Filtre) — Klávesové skratky pre Filtre
Zoom (Mierka) — Klávesové skratky pre Zväčšenie