Názov

Dialogs (Dialógy) — Klávesové skratky pre Dokovateľné dialógy

Dockable Dialogs (Dokovateľné dialógy)

Ctrl + L

Vrstvy (Layers)

Shift + Ctrl + B

Brushes (Štetce)

Shift + Ctrl + P

Patterns (Vzorky)

Ctrl + G

Gradients (Prechody)

[Note] Poznámka

Pomocou týchto klávesových skratiek otvoríte nové dialógové okno (ak nie je otvorené). Inak sa zodpovedajúci dialóg zvýrazní.

V rámci dialógu

Alt + F4, Ctrl + W

Zatvorí okno

Tab

Preskočí na nasledujúci widget

Shift + Tab

Preskočí na predchádzajúci widget

Enter

Nastaví novú hodnotu

Medzera, Enter

Aktivuje aktuálne tlačidlo alebo zoznam

Ctrl + Alt + PgUp Ctrl + Alt + PgDn

Vo viac záložkových dialógoch prepína medzi jednotlivými záložkami

[Note] Poznámka

Akceptuje novú hodnotu, ktorú ste napísali do textového poľa, a znovu sa zameria na plátno.

V rámci dialógu File (Súbor)

Shift + L

Otvoriť umiestnenie

Alt + Up

Adresár vyššie

Alt + Down

Adresár nižšie

Alt + Home

Domovský adresár

Esc

Uzavrie dialóg