Názov

File (Súbor) — Položka File (Súbor)

File (Súbor)

Ctrl + N

Nový obrázok

Ctrl + O

Otvoriť obrázok

Ctrl + Alt + O

Obrázok otvoriť ako novú vrstvu

Ctrl + D

Duplikovať

Ctrl + 1

Otvoriť nedávne #1

Ctrl + 2

Otvoriť nedávne #2

Ctrl + 3

Otvoriť nedávne #3

Ctrl + 4

Otvoriť nedávne #4

Ctrl + 5

Otvoriť nedávne #5

Ctrl + 6

Otvoriť nedávne #6

Ctrl + 7

Otvoriť nedávne #7

Ctrl + 8

Otvoriť nedávne #8

Ctrl + 9

Otvoriť nedávne #9

Ctrl + 0

Otvoriť nedávne #10

Ctrl + S

Uložiť obrázok

Shift + Ctrl + S

Uložiť pod novým menom

Ctrl + Q

Ukončiť