Názov

Tools (Nástroje) — Položka Tools (Nástroje)

Tools (Nástroje)

Tools (Nástroje)

R

Rect Select (Obdĺžnikový výber)

E

Ellipse Select (Eliptický výber)

F

Free Select (Voľný výber)

Z

Fuzzy Select (Približný výber)

Shift + O

Select By Color (Výber podľa farby)

I

Scissors (Nožnice)

B

Paths (Cesty)

O

Color Picker (Farebná pipeta)

M

Move (Presun)

Shift + C

Crop and Resize (Orezanie a zmena veľkosti)

Shift + R

Rotate (Otočenie)

Shift + T

Scale (Mierka)

Shift + S

Shear (Skosenie)

Shift + P

Perspective (Perspektíva)

Shift + F

Flip (Preklopenie)

T

Text

Shift + B

Bucket Fill (Plechovka)

L

Blend (Prechod)

N

Pencil (Ceruzka)

P

Paintbrush (Štetec)

Shift + E

Eraser (Guma)

A

Airbrush (Rozprašovač)

K

Ink (Atrament)

C

Clone (Klonovacia pečiatka)

Shift + U

Zmena ostrosti

S

Smudge (Rozmazanie)

Shift + D

Zmena svetlosti

[Note] Poznámka

Kliknutím na symbol príslušného nástroja otvoríte jeho dialógové okno volieb.

Kontext

X

Prepínanie farieb

D

Predvolené farby

[Note] Poznámka

Kliknutím na farebné polia otvoríte dialóg farieb.