11. Položka Windows (Okná)

11.1. Položky ponuky Windows (Okná)

Obrázok 16.207. Obsah ponuky Windows (Okná)

Obsah ponuky Windows (Okná)

Bez otvoreného obrázka

Obsah ponuky Windows (Okná)

S otvoreným obrázkom


Za pomoci tejto ponuky môžete spravovať dialógové okná GIMPu. Ak máte otvorený obrázok, dialóg obsahuje tri časti:

  1. Zoznam Nedávno zatvorených dokov (Recently Closed Docks):

    Viac informácií o dokoch nájdete v časti Dialógy a dokovanie dialógov, a Popis rôznych dialógov.

  2. Zoznam otvorených okien s obrázkom.

  3. Zoznam otvorených dokovateľných dialógov.